Sākumlapa    Kontakti
Sestdiena, 23. oktobris, 2021
Vārdadienas svin:
Daina, Dainida, Dainis
Kontakti
an image
MA "Krāslava"
Skolas iela 9, Krāslava

Tālr: (371) 656 240 76
Fakss: (371) 656 240 76

 03.09.2013.

 

Pēdējie jaunumi:

 

  • ES un valsts mežsaimniecībai, visi jaunumi par mežsainmiecības projektiem ir šeit:

    (Skatīt šeit)

LATGALES MEŽSAIMNIEKI RĀDA PIEMĒRU

Mežsaimnieku apvienība (MA) „Krāslava” ir pirmā Latvijā, kas nokārtojusi PEFC grupas sertifikāciju, tādā veidā rādot piemēru citiem meža īpašniekiem, meža īpašnieku apvienībām un kooperatīviem un apliecinot, ka viņu meži ir ilgtspējīgi apsaimniekoti. Grupa sastāv no 23 meža īpašniekiem un kopā sertificēti 447 ha meža. PEFC grupas sertifikācija ir ērtākais un ekonomiskākais veids nelielu meža platību īpašniekiem sertificēt savu mežu. Meža īpašniekiem, apvienojoties grupā, katrs gūst savu ieguvumu no kopējās apsaimniekotās platības palielinājuma, paturot tiesības lemt par sava meža apsaimniekošanu.
Priekšvēsture
Katram procesam ir sava priekšvēsture, stāsta Mārtiņš Ailts, biedrības „PEFC Latvijas padome” valdes loceklis. Latvijā PEFC grupas sertifikācija meža īpašniekiem ir pieejama jau no standarta izstrādes brīža. Šī ir lieliska iespēja privātajiem meža īpašniekiem sertificēt savus mežus par mazākām izmaksām salīdzinājumā ar individuālo sertifikāciju. 2013. gada nogalē grupas sertifikācijas veicināšanai tika piesaistīti papildu līdzekļi no Starptautiskās PEFC padomes. 2014. gadā PEFC Latvijas padome aktīvi sniedza informāciju meža īpašnieku biedrībām, apvienībām un kooperatīviem, izgatavoja izdales materiālus, pārraidīja video sižetus televīzijā par PEFC sertifikācijas iespējām un publicēja reklāmas žurnālā „Baltijas koks”. Rīkotajos semināros tika uzrunāta arī MA „Krāslava”. Aktīvās reklāmas kampaņas rezultātā meža īpašnieki ieguva zināšanas gan par sertifikāciju, gan tās iegūšanas kārtību. Iepriekš ieguldītais darbs tikai tagad ir devis redzamus augļus, un mēs varam būt lepni, ka arī Latvijas meža īpašniekiem ir pirmais PEFC grupas sertifikāts. PEFC Latvijas padome izsaka īpašu paldies Valērijam Drozdovam un viņa komandai par ieguldīto darbu sertifikāta iegūšanai.

Grupas sertifikācija – vai tas ir sarežģīti?

Meža īpašniekiem, kas ir izlēmuši sertificēt savus īpašumus, jāvēršas pie sertifikācijas organizācijas (saraksts ar sertifikācijas organizācijām pieejams biedrības „PEFC Latvijas padome” mājaslapā www.pefc.lv) un jāaizpilda sertifikācijas pieteikums, kas parasti ir pieejams katras sertifikācijas organizācijas mājaslapā. Sertifikācijas organizācija izvērtēs pieteikumu un sazināsies ar pieteicēju par līguma slēgšanas iespējām, izmaksām un pirmreizējā audita kārtību, kā arī turpmākām darbībām. Meža īpašniekiem sarežģītākais darbs ir dokumentācijas izveide. Nepieciešams izstrādāt grupas meža apsaimniekošanas plānu, kur galvenā vērība jāpievērš sertificējamo meža īpašumu precīzai robežu uzmērīšanai, meža zemju iedalījumam kategorijās, lai precīzi noteiktu sertificējamā meža apjomus, un apkopot informāciju par meža iedalījumu pēc meža tipa, valdošās koku sugas un vecuma grupas. Tāpat svarīgi zināt iepriekšējos gados veiktās darbības katrā meža īpašumā − galvenās, kopšanas un citu ciršu apjomus, meža atjaunošanas apjomus, termiņus un prognozēto vai veikto darbu izpildi, mežaudžu kopšanas plānus, meža inventarizācijas termiņus, īpaši aizsargājamo teritoriju kategorijas un apjomus. Šāda meža apsaimniekošanas plāna izstrāde visai meža īpašnieku grupai nepieciešama darba sekmīgai organizēšanai un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanai. Ja tomēr dokumentācijas izveide rada grūtības, vienmēr ir iespējams papildināt savas zināšanas sertifikācijas organizāciju rīkotajos semināros.

Sīkāk par visu var izlasīt šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/izdots-rudens-ciekurs-aktuala-informacija-meza-ipasniekiem-0

Ja kādam ir iespēja un vēlme izteikt savu viedokli par augstāk minēto,  būtu ļoti lietderīgi to darīt izmantot presi vai citu informācijas izplatīšanas iespēju.